تماس با مدیریت  :

مهندس سپهر امینی

passargadcompany@yahoo.com

 مدیران فروش :

07132345311 Tel/Fax

07132345312  Tel

07132345313 Tel

07132336037

07132336039

آدرس شیراز خیایبن شهید دکتر فقیهی یا صورتگر سابق شماره 127

کد پستی

7134953766

 

 

    کلیه قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز بی اعتبار هستند لطفا با بخش فروش هماهنگ مکایید

    ×