روش صحیح شستشو (Backflush) کردن هدگروپ دستگاه اسپرسوساز:
 
1- ابتدا با برس شستشو صفحه پخشگر آب (Diffuser Screen) هدگروپ را به خوبی تمیز نمایید.
 
2- بسکت معمولی را از درون پورتافیلتر خارج کرده، بسکت کور (Blind Basket) را درون آن قرار دهید.
 
3- به اندازه نوک قاشق چایخوری پودر Espresso Clean یا پودر Evo Espresso Clean را درون بسکت کور ریخته، با مقدار کمی آب آنرا حل نمایید. (برای شستشو با قرص شوینده مانند Espresso Clean Tablet و یا Tevo یک قرص کافی است)
 
4- پورتافیلتر را بر روی گروپ هد ببندید و دگمه دستگاه را بزنید تا 10 ثانیه کار کند، سپس 10 ثانیه صبر کنید.
 
5- مرحله 4 را 5 مرتبه تکرار نمایید.
 
6- پورتافیلتر را ازهدگروپ جدا نمایید، بسکت کور را زیر آب بشویید.
 
7- پورتافیلتر را بدون مواد شوینده روی هدگروپ ببندید، دگمه دستگاه را 5 ثانیه بزنید و سپس 5 ثانیه صبر کنید.
 
8- مرحله 7 را 5 مرتبه تکرار نمایید.
 
(برای انجام مراحل 4 تا 8 در دستگاه‌های اسپرسوساز کنتی فقط کافیست دگمه شستشوی خودکار را فعال نمایید)
 
9- بسکت معمولی را درون پورتافیلتر قرار داده، یک اسپرسو درست کنید و آنرا دور بریزید.
 
10- دستگاه آماده استفاده است.