آب پرتقال گیری

Card image cap

آب پرتقال گیری Zumex

آب پرتقال گیری Zumex مناسب برای کافی شاپ رستوران بستنی فروشی و ...

Card image cap

آب پرتقال گیری Zummo

آب پرتقال گیری Zummo مناسب برای کافی شاپ رستوران هتل و...

Card image cap

آب پرتقال گیری Ceado Manual

آب پرتقال گیری Ceado Manual مناسب برای کافی شاپ رستوران هتل و ...

Card image cap

آب پرتقال گیری Hand Press ( با فشار دست)

آب پرتقال گیری Hand Press مناسب برای کافی شاپ رستوران هتل و ...

Card image cap

آب پرتقال گیری فروکوسل

آب پرتقال گیری فروکوسل، مناسب برای گرفتن آب انواع مرکبات مانند پرتقال ارائه شده توسط شرکت دمساز

Card image cap

دستگاه آب پرتقال گیری Fast Top برند زوموال Zumoval

دستگاه آب پرتقال گیری Fast Top برند زوموال Zumoval با بازدهی 45 پرتقال در دقیقه و همچنین قابلیت آب گیری انار

Card image cap

دستگاه آب پرتقال گیری Mini Max برند زوموال Zumoval

دستگاه آب پرتقال گیری Mini Max برند زوموال Zumoval با بازدهی 15 پرتقال در دقیقه و همچنین قابلیت آب گیری انار

Card image cap

دستگاه آب پرتقال گیری Basic برند زوموال Zumoval

دستگاه آب پرتقال گیری Basic برند زوموال Zumoval با بازدهی 28 پرتقال در دقیقه و همچنین قابلیت آب گیری انار