با بازدهى 1000 عدد در ساعت ,بدون يخچال ، تسمه نقاله و کاغذ گذار می باشد.

ظرفيت مخزن 18 ليتر،تک فاز ،0/4 اسب بخار.