سماور   

 

1- سماور برقی :

ظرفیت : 10 ، 20 و 30 لیتر
جنس : بدنه استیل
 

2- سماور گازی :

ظرفیت :  33 ، 60 ، 90 و 120 لیتر
جنس : بدنه استیل 
انواع : ساده و تنوره دار

 
 

3- آبنما