ظروف    

 

1- بشقاب پیتزا در ابعاد ( 12 - 14 - 18 - 23 - 26 - 33 سانت )

 

2- سینی سلف سه خانه - چهار خانه  - شش خانه 
 

3- دیس فلزی
 

4- چلیک حبوبات
 

5- نمکدان

6- پارچ استیل
7- کاسه استیل
8- کتری
9- آبکش آلومینیومی
10- آبکش استیل
11- بشقاب استیک 
12- بشقاب استیل 
13- تاوه آلومینیومی
14- تاوه استیل 
15- جا پنبه ای 
16- جا یخی استیل
17- جای سیخ کباب 
18- جای نان 
19- در بشقاب پیتزا
20- سرویس رومیزی 
21- سینی استیل یخچالی
22- سینی سرو
23- طوری
24- قابلمه استیل 
25- قابلمه آلومینیومی
26- لیوان استیل 
27- لیوان سورخدار قاشق چنگال