لگن بنماری  

 

  بن ماری پلی کربنات شفاف پلاستیکی سایز یک یکم

1- لگن بنماری 1/1 ایرانی ( عمق 15 و 20 سانت )
2- لگن بنماری 1/2 ایرانی ( عمق 15 و 20 سانت )
3- لگن بنماری 1/3 ایرانی ( عمق 15 و 20 سانت )
4- لگن بنماری 1/1 ترک ( عمق 15 و 20 سانت ) 
5- لگن بنماری 1/2 ترک ( عمق 15 و 20 سانت ) 
6- لگن بنماری 1/3 ترک ( عمق 15 و 20 سانت )
7- لگن بنماری 1/6 ترک 
8- لگن سفارشی