ترولی

 

1- ترولی دو طبقه :

ابعاد : طول=90  عرض=55   ارتفاع=92 سانتیمتر 
جنس :  
تمام  استیل 

امکانات :  

    • به منظور سرویس دهی در سالنها

    • جمع آوری ظروف کثیف

    • در دو نوع گود و تخت


 

2- ترولی سه  طبقه :

ابعاد : طول=90  عرض=55   ارتفاع=92 سانتیمتر 
جنس :  
تمام  استیل 
امکانات :  

  • به منظور سرویس دهی در سالنها

  • جمع آوری ظروف کثیف


 

3- ترولی آبچکان :

ابعاد : طول=126  عرض=60   ارتفاع=160 سانتیمتر 
جنس :  
بدنه  استیل 
امکانات :  

  • دارای شبکه با روکش پلاستیکی

  • در دو نوع 3 و 4 طبقه


 

4- ترولی حمل بار و دیگ :

ابعاد : طول=60  عرض=80   ارتفاع=90 سانتیمتر 
جنس :  
آهن عاجدار
امکانات :  
جهت جابجایی مواد غذایی و ظروف5- ترولی حمل بیمارستانی 
6- ترولی حمل ترموس 
7- ترولی حمل زباله
8- ترولی سفارشی