کانتر و شوتینگ
 

1- کانتر گرم
2- کانتر سرد
3- کانتر ساده 
4- کانتر قاشق چنگال 
5- تاپینگ
6- نرده هدایت مشتری

7- شوتینگ همبرگر و سیب زمینی


 

 

 

    کلیه قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز بی اعتبار هستند لطفا با بخش فروش هماهنگ مکایید

    ×