کابینت و میز کار
 

 

1- میز کار استیل :

ابعاد : طول=150و 190  عرض=65   ارتفاع=85 سانتیمتر 
جنس :  
با رویه استیل 
انواع  :  

  • میز تخته کاری

  • میز ظروف تمیز و کثیف

  • میز جهت پاک کردن برنج و حبوبات


 

 

2- میز کار پلی اتیلن :

ابعاد : طول=150و 190  عرض=65   ارتفاع=85 سانتیمتر 
جنس :  
با رویه استیل 

انواع  :  

    • میز تخته کاری

    • میز ظروف تمیز و کثیف

    • میز جهت پاک کردن برنج و حبوبات

 


3- کنده زیر ساطور :

ابعاد : طول=55  عرض=55   ارتفاع=80 سانتیمتر 
جنس :
  دو جنس چوب فشرده و پلی اتیلن
انواع :    گرد و مربع شکل 4- کابینت دیواری
5- کابینت زمینی
6- قفسه بندی