اجاق پلو پز

1- اجاق پلو پز 2 شعله  :

ابعاد : در ابعاد 40*40 ،  50*50  ،  60*60  با ارتفاع 44 سانتی متر
جنس :  
بدنه استیل  و لعابی

امکانات :  

 • مجهز به شیرهای سوزنی مخصوص گاز

 • شعله و رویه از جنس چدن زخیم


 

2- اجاق پلو پز 3 شعله  :

ابعاد :  طول=75  عرض=75   ارتفاع=47 سانتی متر
جنس :  
بدنه استیل  و لعابی

امکانات :  

 • مجهز به شیرهای سوزنی مخصوص گاز

 • شعله و رویه از جنس چدن زخیم


 

3- اجاق پلو پز 3 شعله کوره دار  :

ابعاد :  طول=75  عرض=75   ارتفاع=47 سانتی متر
جنس :  
بدنه استیل  و لعابی

امکانات :  

 • کوره دار

 • مجهز به شیرهای سوزنی مخصوص گاز

 • شعله و رویه از جنس چدن زخیم


 

4- اجاق پلو پز  4 شعله  :

ابعاد :  طول=100  عرض=100   ارتفاع=55 سانتی متر
جنس :  
بدنه استیل  و لعابی

امکانات :  

 • مجهز به شیرهای سوزنی مخصوص گاز

 • شعله و رویه از جنس چدن زخیم


 

5- اجاق پلو پز  4 شعله کوره دار :

ابعاد :  طول=100  عرض=100   ارتفاع=55 سانتی متر
جنس :  
بدنه استیل  و لعابی

امکانات :  

 • کوره دار

 • مجهز به شیرهای سوزنی مخصوص گاز

 • شعله و رویه از جنس چدن زخیم