کباب پز

1- کباب پز 200 سانت :

ابعاد : طول=194 عرض=56 ارتفاع=40 سانتیمتر ( عرض مفید 40 سانت ) 
جنس :  
بدنه استیل ، پوشش داخل گالوانیزه

امکانات :  

 • مجهز به ژیگلور تنظیم گاز و هوا برای هر شعله

 • مجهز به سپرهای چدنی مقاوم

 • با پایه پروفیلی جداگانه بع ارتفاع 45 سانتیمتر
2- کباب پز 150 سانت :

ابعاد : طول=144 عرض=56 ارتفاع=40 سانتیمتر ( با دو عرض مفید 40 و 50 سانت ) 
جنس :  
بدنه استیل ، پوشش داخل گالوانیزه

امکانات :  

 • مجهز به ژیگلور تنظیم گاز و هوا برای هر شعله

 • مجهز به سپرهای چدنی مقاوم

 • با پایه پروفیلی جداگانه بع ارتفاع 45 سانتیمتر
3- کباب پز 100 سانت  :

ابعاد : طول=96 عرض=66 ارتفاع=40 سانتیمتر ( با  دو عرض مفید 40 و 50 سانت ) 
جنس :  
بدنه استیل ، پوشش داخل گالوانیزه

امکانات :  

 • مجهز به ژیگلور تنظیم گاز و هوا برای هر شعله

 • مجهز به سپرهای چدنی مقاوم

 • با پایه پروفیلی جداگانه بع ارتفاع 45 سانتیمتر

 

4- کباب پز 75 سانت :

ابعاد : طول=75 عرض=56 ارتفاع=40 سانتیمتر ( عرض مفید 40  سانت ) 
جنس :  
بدنه استیل ، پوشش داخل گالوانیزه

امکانات :  

 • مجهز به ژیگلور تنظیم گاز و هوا برای هر شعله

 • مجهز به سپرهای چدنی مقاوم

 • با پایه پروفیلی جداگانه بع ارتفاع 45 سانتیمتر

 


 

5- کباب پز 50 سانت :

ابعاد : طول=50 عرض=56 ارتفاع=40 سانتیمتر ( عرض مفید 40  سانت ) 
جنس :  
بدنه استیل ، پوشش داخل گالوانیزه

امکانات :  

 • مجهز به ژیگلور تنظیم گاز و هوا برای هر شعله

 • مجهز به سپرهای چدنی مقاوم

 • با پایه پروفیلی جداگانه بع ارتفاع 45 سانتیمتر


 

6- کباب پز خانگی :

ابعاد : طول=34 عرض=65 ارتفاع=23 سانتیمتر ( عرض مفید 50 سانت ) 
جنس :  بدنه استیل با رویه های استیل
امکانات :  دارای سینی چربی گیر

7- کباب پز سفارشی :

ابعاد : سفارشی 
جنس :  بدنه استیل ، سفارشی
امکانات :  سفارشی
8- کباب پز جگرکی