پرده هوا اداری و تجاری

توضيح فارسي 

كاركرد اصلي پرده هوا:

- در ايجاد پرده اي نامرئي از هواي فشرده در بالاي درب هاي ورودي ساختمان هاي اداري - تجاري - خدماتي و... مي باشد تا ضمن ممانعت از ورود حشرات و گرد و غبار عاملي در جهت جلوگيري از به هدر رفتن انرژي ( بصورت گرما يا سرما ) گردد.
-پرده هوا در دو نوع اداري ، تجاري و صنعتي ارائه مي گردد

به طور كلي پرده هوا در موارد زير طراحي و اجرا مي گردد:

-جلوگيري از ورود گرد و غبار و خاك ، حشرات موذي ، دود ، بوهاي نا مطبوع گاز و بخار و هر نوع آلودگي محيطي ، از طريق ايزوله كردن فضاهاي داخل
-ايجاد يك پرده نامرئي و جلوگيري كننده از تبادل حرارت بين دو محيط
-جلوگيري از ورود بادهاي غالب فصلي به داخل سالن ها با وجود باز بودن درب ها
با رنگ بندی دلخواه مشتری


 

 

    کلیه قیمت ها بدلیل نوسانات نرخ ارز بی اعتبار هستند لطفا با بخش فروش هماهنگ مکایید

    ×