خدمات ما به شما

این مجموعه علاوه برآنکه گلچینی است از پروژه های جدید گروه صنعتی پاسارگاد نمایه ای است که مراحل کلی و اصلی یک آشپزخانه را گام به گام نشان میدهدکه به ترتيب شامل:

1- اقتصادی

 • مکان یابی پروژه

 • تعیین هزینه های سرمایه گذاری و نرخ برگشت سرمایه

 • تعیین هزینه های ثابت ماهانه وهزینه های متغیر

 • پیش بینی فروش وتعیین نقطه سربسر

 • پیش بینی سود

     2- معماری

 • اختصاص مساحت لازم برای فضاهای لازم نسبت به نوع آشپزخانه

 • انتخاب مصالح مناسب

 • رعایت استانداردهای بهداشتی وقوانین دولتی

   

   3- نگارش منو

 • نگارش منوها (اصلی،جایگزین،فصلی،اشتهاآور،سالاد ونوشیدنی)

 • گزینش و آموزش سرآشپز

 • تدوین و آموزش دستور غذاها و سس ها وچاشنی ها

 • پشتیبانی بازآموزی و بازدید و دوره ای عملکرد

4- نقشه چيدمان و تاسيسات

 • تهیه نقشه چیدمان تجهیزات ولوازم فوق متناسب با محدودیت های محل

 • تهیه نقشه جزییات اجرایی ساختمانی

 • تهیه نقشه های اجرایی آب و برق و گاز و فاضلاب و کانال های هوا

 • انتخاب تجهیزات ولوازم آماده سازی وآشپزی وپذیرایی